ul. św. Antoniego 18/20
97-200 Tomaszów Mazowiecki
e-mail: geopolpolska@gmail.com
GSM: 609 76 55 54
GSM: 503 02 03 59

MAPY

  • sytuacyjno - wysokościowe d/c projektowych (cyfrowe w cenie)
  • sytuacyjno - wysokościowe d/c lokalizacji (do pozwoleń na budowę)
  • sytuacyjno - wysokościowe z powykonawczą inwentaryzacją (do odbiorów)
  • sytuacyjne d/c prawnych (do sądu)
  • sytuacyjne d/c podziałowych - umów wstępnych (do notariusza)
  • wyrysy z map ewidencyjnych (do notariusza)
  • mapy ze wstępnym projektem podziału