ul. św. Antoniego 18/20
97-200 Tomaszów Mazowiecki
e-mail: geopolpolska@gmail.com
GSM: 609 76 55 54
GSM: 503 02 03 59

PRAWNE

prawne

  • podziały nieruchomości
  • podziały ze scaleniem (zamiana gruntów sąsiednich celem poszerzenia działek)
  • podziały nieruchomości rolnych
  • wyznaczenie granic w terenie
  • rozgraniczenia
  • założenie ewidencji budynków
  • tworzenie wykazów zmian gruntowych

WYKONUJEMY POMIARY POD DOPŁATY ROLNICZE ORAZ ZALESIENIA

I WIELE INNYCH WYŻEJ NIE OPISANYCH